Tv-spelsmusik från 80-talet har en charm som är svår att efterlikna idag. Enkelheten i chip tunes och chipmusik kan ibland ge intrycket av att ljudet är lätt att emulera. Sanningen är dock den motsatta. Eller mer korrekt: