Adaptiv musik i datorspel och tv-spel innebär att bakgrundsmusiken dynamiskt skiftar beroende på vad som händer och vad spelaren gör i spelet. Det kan handla om enklare skiftningar som att musiken går snabbare eller långsammare baserat på