Musik är en av mest känsloframkallande konstformerna, vilket inte minst märks i den stora roll den spelar inom film och spel. Sätt ett glatt eller otäckt soundtrack till en människa som går ensam över en bro och